Wendbaar

We zetten met elkaar de stap naar een toekomstbestendig HR-beleid.

We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en de gevolgen hiervan ook steeds omvangrijker en ingrijpender zijn. Met verandering als enige constante factor is het belangrijker dan ooit dat je wendbaar bent en blijft, als mens en als organisatie. Dat je leert anticiperen op ontwikkelingen en niet achter de feiten aanloopt.

Draagvlak

Veel organisaties zijn hier op een nieuwe en eigen manier mee aan de slag gegaan: Agile, Scrum, Squads en Tribes zijn veelgehoorde Engelse termen. Andere stromingen zijn bijvoorbeeld Rijnlands organiseren, Zelforganisatie, Holocratie en Sociocratie 3.0. 

In de praktijk zien we vaak dat HR-beleid de beweging naar ‘wendbaar organiseren’ in de weg staat. HR-instrumenten zijn rigide en bureaucratisch, er is weinig draagvlak in de organisatie en de toegevoegde waarde van de HR-afdeling wordt steeds vaker hardop in twijfel getrokken. Als HR-professional wil je dat HR-instrumenten de beweging naar een wendbare organisatie faciliteren. En het liefst natuurlijk versterken. Maar waar begin je?

Loslaten

Je begint door oude HR-instrumenten los te laten, zoals de traditionele performance management cyclus en een functiehuis. En door nieuwe HR-instrumenten in te zetten, zoals het faciliteren van een continu dialoog en het loskoppelen van beoordelen en belonen. Door de context en structuren waarin mensen werken te veranderen, stimuleer je gewenst gedrag en versterk je de beweging naar ‘wendbaar organiseren’.

HRvernieuwers veranderen de context en helpen je de stap zetten naar een toekomstbestendig HR-beleid. We inspireren, adviseren en co-creëren.

Dit zeggen klanten

Vragen?

Heb je vragen? Of wil je kennismaken? Neem dan contact op.