Vitaal

We helpen je met het behalen van vitaliteitswinst.

In een tijdgeest waarin de behoefte aan zingeving en betekenis in het werk groeit, waarin we steeds langer ‘mogen’ doorwerken en waarin we met minder mensen meer werk verzetten, is het een uitdaging om je vitaal te blijven voelen. Sterker nog. Het aantal stressgerelateerde klachten en verzuim in organisaties neemt toe als een ware epidemie. Het is tijd om prioriteit te geven aan vitaliteit.

Productiviteit en tevredenheid

Investeren in de vitaliteit van medewerkers loont. Vitale medewerkers zijn creatiever, innovatiever, veerkrachtiger en meer bevlogen. Dit leidt aan de ene kant tot hogere arbeidsproductiviteit en klanttevredenheid en aan de andere kant tot minder verzuim en lagere arbeidskosten. Dit alles met betere resultaten tot gevolg, voor mens en organisatie.

Beter rendement

Een vitale organisatie kenmerkt zich, net als vitale mensen, door een flexibele en wendbare houding ten opzichte van veranderende omstandigheden en tegenslagen. Vitale organisaties gaan daar adequaat en veerkrachtig mee om. Ze functioneren en presteren beter. Uit diverse onderzoeken blijkt dat organisaties die aan vitaliteitverbetering werken beter scoren dan hun minder vitale concullega’s.

Vitaliteitsrevolutie

Hoe zorg je ervoor dat de investering die je doet ook echt bijdraagt? Wat zijn de juiste interventies, met een duurzaam resultaat? Hoe maak je de stap van een stressepidemie naar een vitaliteitsrevolutie? We werken daarvoor met de Vitaliteitsschijf van Vijf, welke helpt om jouw specifieke situatie in kaart te brengen, zodat er een effectieve aanpak met duurzaam resultaat gekozen kan worden.

HRvernieuwers helpen je met het behalen van vitaliteitswinst. We inspireren, adviseren en co-creëren.

Dit zeggen klanten

Vragen?

Heb je vragen? Of wil je kennismaken? Neem dan contact op.